OPŁATY I SKŁADKI

– składka na 2017  – 200 zł

– wpisowe – 200 zł; płatne jedorazowo wraz ze składką roczną

– wpłata za legitymacje klubową – 7 zł

Rachunek do wpłat:

SGB Bank S..A. I/O Poznań   30 1610 1133 2018 0140 5402 0001