Walne zebranie MKS Diana Poznań

“ W dniu 19 kwietnia br odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Myśliwskiego Klubu Sportowego “Diana”.
Podczas jego trwania ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium za poprzedni rok działalności.
Ponadto Walne Zabranie dokonało wybory władz klubu na kadencje 2018-2022 w sposób następujący:
1. Zarząd Klubu
– Prezes Klubu : Wojciech Kowalczyk
– Wiceprezes: Janusz Paul
– Wiceprezes: Antoni Kiszkurno
– Sekretarz : Jerzy Hyży
– Skarbnik : Maurycy Dopierała
– Członek Zarządu : Marek Piekarski
– Członek Zarządu ; Rafał Jabłoński
2. Komisja rewizyjna
– Tomasz Szłapka
– Roma Markowski
– Bogusław Zys
Wybranym szczerze gratulujemy i oczekujemy na efektywną pracę dla Klubu”

Dodaj komentarz