Władze klubu

Władze klubu ( kadencja 2014 – 2018 )

Z A R Z Ą D

 

 Prezes                   Wojciech Kowalczyk
 Wiceprezes           Antoni Kiszkurno 
 Wiceprezes           Janusz Paul
 Sekretarz              Jerzy Hyży
 Skarbnik               Marek Piekarski
 Członek Zarządu  Rafał Jabłoński
 

 

 K O M I S J A   R E W I Z Y J N A

 

 Przewodniczący   Leonard Kostera
 Członek Komisji   Bogdan Zys
 Członek Komisji   Roman Markowski

One thought on “Władze klubu

Dodaj komentarz